kontakt

FAMILJE-

RÅDGIVARNA

I VARBERG

Magnus LermanMagnus Lerman är Sköndalsdiplomerad socionom, diakonutbildad, av socialstyrelsen Legitimerad psykoterapeut/ familjeterapeut, auktoriserad familjerådgivare och handledare. Lång erfarenhet av systemsikt terapeutiskt arbete tillika handledning inom olika verksamheter. 


Tel: 0735-268411

Mail: magnus@lerman.se

Anders Bergström

Anders Bergström är av socialstyrelsen Legitimerad psykoterapeut/ familjeterapeut, symbolterapeut, auktoriserad familjerådgivare, och handledare på systemisk grund. Lång erfarenhet av systemiskt terapeutiskt arbete tillika handledning inom olika verksamheter.


Tel: 070 5366596


Mail: samtalsforumab@gmail.com

Carola Sköld

Carola Sköld är auktoriserad socionom, av socialstyrelsen Legitimerad psykoterapeut/familjeterapeut och familjerådgivare. Lång erfarenhet av systemiskt terapeutiskt arbete.


Tel: 070 2732355


Mail: carola@familjeterapi.nu