TIPSBesiktningsprotokollHär kan du besiktiga din relation.

Läs en fråga i taget och notera den siffra som du tycker stämmer bäst.
1 = Inga anmärkningar

2 = Vissa problem

3 = Problem som måste åtgärdas
1     2     3     Vi ger varandra tid och uppmärksamhet


1     2     3     Vi har roligt tillsammans


1     2     3     Vi har lätt för att prata med och förstå varandra


1     2     3     Jag är nöjd med arbetsfördelningen


1     2     3     Jag får den kärlek och uppmuntran som jag behöver


1     2     3     Jag har lärt mig att acceptera min partners negativa sidor


1     2     3     Vi bestämmer tillsammans, ingen av oss dominerar


1     2     3     När vi inte tycker lika så hittar vi ofta lösningar


1     2     3     Vi grälar sällan om pengar


1     2     3     Vi har samma idéer om barnuppfostran


1     2     3     Jag är nöjd med vårt sexliv

Besiktningsresultat: _________ poäng
11 – 13   Vårt förhållande är i utmärkt skick

14 – 18   Vårt förhållande behöver service

19 – 27   Vårt förhållande har allvarliga brister som behöver åtgärdas

28 – 33   Körförbud.