hem


Välkommen till

Familjerådgivarna i Varberg

Kyrkogatan 16Boka tid


Anders Bergström

Tel: 070 5366596

Mail: samtalsforumab@gmail.com
Magnus Lerman

Tel: 073 5268411

Mail: magnus@lerman.seVi har hög kompetens, bra tillgänglighet, god kvalitet och flera arbetsmetoder. Vi har lång erfarenhet av arbete med människor och relationer i olika former. Tillsammans utgör vi en fantastisk palett av riktningar och arbetssätt som håller vår familjerådgivning levande och uppdaterad.
De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, grusade förhoppningar, slitningar och konflikter. Oftast lyckas man lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. Hos oss på Familjerådgivarna i Varberg får du professionell samtalshjälp.


Vi finns för dig/er som har problem i par- eller familjerelationen. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, känslor, sex och mina-dina barn, oenighet kring ekonomi. Samtalen handlar ofta om att stärka relationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden.


Det är vår erfarenhet

att det går att hitta tillbaka känslomässigt till varandra igen

att det finns konstruktiva sätt att lösa konflikter på

att teamkänslan kring hemmet och barnen kan återskapas

att det går att få en gemensam sexualitet som tillgodoser båda

att det går att göra en bra separation både för vuxna och för barn


Vi har ingen journalföring och man kan vara anonym. Ett besök kostar 350:- i egenavgift.

Hur arbetar vi?


Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har ett holistiskt, gediget och väl genomtänkt samtal uppbyggt kring olika viktiga områden där våra relationer ofta stöter på svårigheter och utmaningar. Vår utgångspunkt är samspelet, styrkorna hos personer och det friska i relationer. Samtalet är ibland inspirerat av olika metoder som målning, skulptering, EFT, m.m.


Online


"Familjerådgivning online" finns för dig/er som vill prata med en familjerådgivare online. Man kan vara själv i samtalet eller flera. Man behöver inte ladda ner något program. Man klickar bara på en länk som skickas till din mail innan samtalet. Uppge om du/ni föredrar onlinesamtal vid tidsbokningen.