konsultation/handledning

Handledning

Vi arbetar med handledningsuppdrag inom olika verksamhetsområden inom behandling, myndighetsutövning, krishantering och ledarskap alltifrån individorienterad handledning till grupper och organisation. Vi har många års erfarenhet av handledning. Den teoretiska förankringen i handledningen är hämtad från systemteorin/familjeterapin, utvecklingspsykologin, kommunikationsteorin och den multisystemiska teorin. Vår uppfattning är att det är viktigt att bygga en handledning på flera olika teorier eftersom endast en teori oftast inte räcker för att hantera komplexa problemsituationer. Handledningen är också en lärosituation som ger möjlighet till generalisering och en möjlighet för handledningsgruppen att därigenom hitta sin gemensamma teoretiska grund.